Nordmarks Mineralmuseum


Diopsid, Nordmark. Foto: Fredrik Karlsson Sundell

Nordmark är jämte Långban en av världens mineralrikaste orter. I mineralmuseet, en speciell del av Nordmarks Museum, visas ett urval mineraler från Nordmark och övriga världen, geologiska kartor m.m. Här finns också en databas där man kan söka gruv- och mineralbilder.


Tegengrenit, Nordmark. Foto: Kjell Gatedal


Mn-Gahnit, Jakobsberg, Nordmark. Foto: Kjell Gatedal


Nygruvelaven, Nordmark. Foto: Jan Kruse